Hulpmiddelen en literatuur

 Schemagerichte casusconceptualisatie voor jongeren

In de casusconceptualisatie worden (verbanden tussen) ervaringen uit de kindertijd, schema’s, modi en huidige klachten/problemen in kaart gebracht. Ter ondersteuning is door de VIGO groep een werkboek ontwikkeld waarin al deze elementen aan bod komen.

De resultaten worden, samen met de observaties van de therapeut en informatie van ouders of andere betrokkenen, vastgelegd in het casusconceptualisatie (CC) model.

Hieronder kun je het werkboek en het CC-model downloaden, inclusief de bijbehorende handleiding.

HANDLEIDINGWERKBOEKMODEL

De modi in het modusmodel kunnen aan- en uitgezet worden, zodat je later gemakkelijk aanpassingen kunt maken. Lukt het niet? Bekijk hier de instructie.

INSTRUCTIE

Moduskaarten voor Jongeren

VIGO groep (voorheen Conrisq groep) heeft de Moduskaarten voor Jongeren ontwikkeld. DIt is een set van 16 kaarten waarop verschillende modi staan afgebeeld.

Via de website van Pactum, een onderdeel van VIGO groep, kun je de Moduskaarten bestellen.

BESTEL MODUSKAARTEN
Handboeken

Er zijn twee Nederlandstalige boeken over schematherapie met jongeren beschikbaar:

Toegepaste schematherapie met kinderen en adolescenten (2020) onder redactie van Jeffrey Roelofs, Marjolein van Wijk-Herbrink en Mieke Boots. 

MEER INFO

Schematherapie met kinderen en jongeren (2015) onder redactie van Christof Loose, Peter Graaf en Gerhard Zarbock. 

MEER INFO

Praktijkgerichte literatuur

Hier vind je een overzicht van artikelen en boekhoofdstukken die gericht zijn op de praktijk. Vrij beschikbare artikelen zijn rechtstreeks te downloaden. 

Schematherapie: behandeling van adolescenten met persoonlijkheidsstoornissen in ontwikkeling.

Roelofs, J., Linden, T. van der, Elgersma, H., Blokland, M., & Boots, M. (2020). In: C. Braet & S.M. Bögels. Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 1. (p. 117-160). Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Jongeren met gedragsproblemen: Schematherapie en behandelfocus.

van Wijk-Herbrink, M. F., Bernstein, D. P., Broers, N. J., Roelofs, J., Rijkeboer, M. M., & Arntz, A. (2019). Tijdschrift voor Gedragstherapie, 2, 115-130.

DOWNLOAD
Schematherapie bij jongeren met externaliserende problemen.

Van Wijk-Herbrink, M.F. (2019). Schematherapie bij jongeren met externaliserende problemen. De Psycholoog, 3,10-21.

DOWNLOAD
Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus.

Van Wijk-Herbrink, M.F. & de Rijk, J. (2019). Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 1,45-56.

DOWNLOAD
Streng, afwerend of toch gezond?

Konings, S. & van der Sanden, P. (2018). Tijdschrift voor Vaktherapie, 14, 30-34.

DOWNLOAD
De diagnostiek van schema’s, copingstijlen en schemamodi.

Rijkeboer, M.M. (2015). In G. Bosmans, P. Bijttebier, I. Noens, & L. Claes, (red.), Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen. Deel III: Ontwikkelingsdomeinen in het vizier (pp. 153-173). Leuven: ACCO.

Schematherapie bij adolescenten.

Geerdink M., Jongman E., Scholing H. (2008). In: van Vreeswijk M., Broersen J., Nadort M. (eds) Handboek schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. 

Wetenschappelijk onderzoek

Hier vind je een overzicht van artikelen over wetenschappelijk onderzoek.

Effects of schema therapy for children and adolescents on the externalizing behaviors of the adolescents referred to the counseling centers in Ahvaz, Iran.

Karimipour, A., Asgari, P., Makvandi, B., & Johari, R. (2021).  International Journal of Health and Life Sciences.

DONWLOAD
The mediating role of externalising and healthy schema modes in the relationship between early maladaptive schemata and overt behaviours in adolescent boys with offending behaviours, and a comparison of their early schemata with those of typically developing boys.

Schilder, D.L.C., van Wijk‐Herbrink, M.F., Groenman, A.P. and van den Hoofdakker, B.J. (2021).  Criminal Behaviour and Ment al Health.

DONWLOAD
Early maladaptive schemas in young people who self-injure. 

Nicol, A., Mak, A.S., Murray, K., & Kavanagh, P.S. (2021). Journal of Clinical Psychology, 1-18.

DONWLOAD
A Schema Therapy based milieu in secure residential youth care: Effects on aggression, group climate, repressive staff interventions, and team functioning.

Van Wijk-Herbrink, M.F., Arntz, A., Broers, N.J., Roelofs, J., & Bernstein, D.P. (2019).  Residential treatment for children and youth.

DOWNLOAD
The Effectiveness of Schema Therapy on Eating Disorder and Rumination of Obese Adolescent Girls.

Pourjaberi, B. & DashtBozorgi, Z. (2019).

Internalizing and Externalizing Behaviors Share a Common Predictor: the Effects of Early Maladaptive Schemas Are Mediated by Coping Responses and Schema Modes.

Van Wijk-Herbrink, M.F., Bernstein, D.P., Broers, N.J., Roelofs, J., Rijkeboer, M.M., & Arntz, A (2018).  Journal of Abnormal Child Psychology, 46(5):907-920. 

DOWNLOAD
Validation of Schema Coping Inventory and Schema Mode Inventory in adolescents.

Van Wijk-Herbrink, F., Roelofs, J., Broers, N. J., Rijkeboer, M. M., Arntz, A., & Bernstein, D. P. (2018). Journal of Personality Disorders, 32 (2),220-241.

DOWNLOAD (IN PROEFSCHRIFT)
Schema therapy in adolescents with disruptive behavior disorders.

Van Wijk-Herbrink, M.F. van, Broers, N.J., Roelofs, J., & Bernstein, D.P. (2017). International Journal of Forensic Mental Health, 16 (3), 261-279.

DOWNLOAD (IN PROEFSCHRIFT)
Group-schematherapy for adolescents: Results from a naturalistic multiple case study.

Roelofs, J., Muris, P., van Wesemael, D., Broers, N.J., Shaw, I., & Farrell, J. (2016). Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2246–2257.

DOWNLOAD
Acting and feeling like a vulnerable child, an internalized “bad” parent, or a healthy person: the assessment of schema modes in non-clinical adolescents.

Roelofs, Muris, P.E.H.M., & Lobbestael, J. (2015). Journal of Personality Disorders, 30(4), 469–482.

Maladaptive schemas and psychopathology in adolescence: On the utility of young’s schema theory in youth.

Vlierberghe, L. van, Braet, C., Bosmans, G., Rosseel, Y. & Bögels, S. (2010). Cognitive Therapy and Research, 34, 316-332.

DOWNLOAD