Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website https://www.PsyKey.nl (hierna genoemd “de website”) en alle diensten die worden aangeboden door PsyKey (hierna genoemd “wij” of “ons”). Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij je geen gebruik te maken van de website.

Gebruik van de website
2.1. Het gebruik van de website is op eigen risico. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar wij geven geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.
2.2. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving.

Privacy
3.1. Wij respecteren jouw privacy en nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Raadpleeg ons Privacy Beleid voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en beschermen.
3.2. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals uiteengezet in ons Privacy Beleid.

Intellectuele eigendomsrechten
4.1. Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, grafische elementen, video’s en software, zijn eigendom van PsyKey en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
4.2. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden, aan te passen, of enig ander gebruik te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid
5.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.
5.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar op de website wordt verwezen. Het bezoeken van deze externe websites is voor eigen risico.

Wijzigingen en beëindiging
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie op de website. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.
In geval van schending van deze algemene voorwaarden behouden wij ons het recht voor om jouw toegang tot de website te beëindigen of te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Neem bij vragen of opmerkingen contact met ons op via de verstrekte contactgegevens in ons Privacy Beleid.

Laatste update: 16-07-2023

Let op: Deze algemene voorwaarden zijn slechts een voorbeeld en kunnen aangepast moeten worden aan de specifieke behoeften van jouw bedrijf of organisatie. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van jouw eigen algemene voorwaarden.