2023 – geheel herziene casusconceptualisatie

2023 – geheel herziene casusconceptualisatie

Het werd tijd om het casusconceptualisatiemodel op te frissen en dat mondde uit in een complete herziening! Het modusmodel heeft een prominentere plek gekregen in het nieuwe casusconceptualisatiemodel, waarbij de verbanden tussen de gemiste basisbehoeften, schema’s en modi duidelijker worden weergegeven. Zo kun je de schema’s nu kwijt als tekstballonnen bij de kind- en oudermodi, omdat daar immers de overgave aan de schema’s plaatsvindt (Arntz et al., 2021). Bovendien is er ruimte voor positieve schema’s en kunnen ook de behandeldoelen, die op basis van de casusconceptualisatie worden geformuleerd, worden opgenomen in het model. Er is ook een vernieuwd werkboek voor de cliënt ter ondersteuning van het maken van de casusconceptualisatie. Het nieuwe model is te gebruiken voor jongeren én volwassenen. Ga naar de de pagina met hulpmiddelen om het nieuwe casusconceptualisatiemodel en het bijbehorende werkboek gratis te downloaden!

Geef een reactie