Therapiefocus: ook op gezonde modi!

Therapiefocus: ook op gezonde modi!

Recent onderzoek (Schilder et al., 2021) ondersteunt de steeds groter wordende focus op gezonde modi van jongeren, een ontwikkeling die in de praktijk al een tijd gaande is onder invloed van de positieve psychologie. In het onderzoek werd gekeken naar de verbanden tussen onaangepaste schema’s (uit het domein Onverbondenheid en afwijzing) en gedrag in een groep delinquente jongens (N=55), en naar de mediërende rol van modi. In lijn met eerder onderzoek (van Wijk-Herbrink et al., 2018) werd een verband gevonden tussen deze schema’s, externaliserende modi (bijv. Boos kind, Impulsief kind, Pest en aanval) en gedragsproblemen. Maar wat dit onderzoek uniek maakt, is dat het ook liet zien dat gezonde modi (Gezonde jongere en Blij kind) het verband tussen onaangepaste schema’s en prosociaal gedrag mediëren. Dus focus in de therapie niet alleen op het verminderen van onaangepaste schema’s en ongezonde copingmodi, maar beïnvloed het gedrag ook met behulp van oefeningen om het Blije kind en de Gezonde jongere te versterken.

Geef een reactie