Auteur: Psykey

mei 2024 – format modisequentie

Er is nu een format beschikbaar voor het maken van een modisequentie! Door het maken van een modisequentie kun je situaties samen met je cliënt analyseren. Welke modi van je cliënt kwamen hierin naar voren en waarom? En als er ook een andere persoon betrokken was bij de situatie, welke modi van diegene interacteerden met…
Read more

april 2024 – format flashcard

Op de pagina hulpmiddelen kun je nu een gratis format downloaden voor een flashcard. Je kunt daarin gebruik maken van de figuren van Modi in Zicht, zie de instructie onderaan het format.

2023 – geheel herziene casusconceptualisatie

Het werd tijd om het casusconceptualisatiemodel op te frissen en dat mondde uit in een complete herziening! Het modusmodel heeft een prominentere plek gekregen in het nieuwe casusconceptualisatiemodel, waarbij de verbanden tussen de gemiste basisbehoeften, schema’s en modi duidelijker worden weergegeven. Zo kun je de schema’s nu kwijt als tekstballonnen bij de kind- en oudermodi,…
Read more

Nieuwe versie schemagerichte casusconceptualisatie voor jongeren

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de casusconceptualisatie voor jongeren. Het blok over risicotaxatie is eruit gehaald, omdat de meeste schematherapeuten daar niet mee werken. In plaats daarvan is er in het werkboek een werkblad toegevoegd over de eigen visie van de jongere op zijn/haar krachten (kwaliteiten) en klachten (waar heeft de jongere last…
Read more

Therapiefocus: ook op gezonde modi!

Recent onderzoek (Schilder et al., 2021) ondersteunt de steeds groter wordende focus op gezonde modi van jongeren, een ontwikkeling die in de praktijk al een tijd gaande is onder invloed van de positieve psychologie. In het onderzoek werd gekeken naar de verbanden tussen onaangepaste schema’s (uit het domein Onverbondenheid en afwijzing) en gedrag in een…
Read more