Hulpmiddelen

NIEUW! Modi in Zicht

Deze materialen ondersteunen de schematherapie en het schematherapeutisch werken met jeugdigen en volwassenen. Om de verschillende kanten (modi) van iemand in beeld te brengen is er voor elke modus een figuurtje. Deze figuurtjes zijn beschikbaar in kaartensets, rechtopstaande poppetjes, stickers en een poster.

Schematherapie, stapje voor stapje

bij kinderen en adolescenten 

In ruim 6,5 uur met meer dan 70 scènes tonen 5 ervaren kinder- en jeugdtherapeuten Marjolein van Wijk-Herbrink, Hélène Bögels, Natalie van Oort, Sigrid Geertzema en Jeffrey Roelofs hoe schematherapie kan worden toegepast bij adolescenten en kinderen. 

KOOP HIER DE STREAMDOWNLOAD BIJBEHOREND BOOKLET

Gratis downloads:
casusconceptualisatie & werkboek

Download hier gratis het nieuwe casusconceptualisatie-model met de figuren van Modi In Zicht. Hieronder vind je meer informatie over dit casusconceptualisatie-model, een ingevuld voorbeeld en een instructie over het (on)zichtbaar maken van de figuren. Ook vind je hier een werkboek voor de cliënt over basisbehoeften, schema’s (zowel disfunctionele als positieve schema’s) en modi.

LET OP!: de figuren in het casusconceptualisatie-model mogen niet worden gekopieerd of elders gebruikt zonder toestemming van de auteur. 
©Copyright 2023, M.F. van Wijk-Herbrink, PsyKey. Alle rechten voorbehouden.

download casusconceptualisatie-model
Modusmodel centraal

In het nieuwe CC-model staat het modusmodel centraal. Het modusmodel kan worden verbeeld door de figuren van Modi in Zicht ‘aan’ of ‘uit’ te zetten. De figuren kunnen onzichtbaar worden gemaakt zonder ze uit het document te verwijderen. Mocht later blijken dat die modus toch in het modusmodel hoort, kan deze eenvoudig weer zichtbaar worden gemaakt (zie instructie).
De figuren kunnen ook groter of kleiner worden gemaakt, afhankelijk van de mate waarin de betreffende modus van toepassing is op de cliënt.

instructie (on)zichtbaar maken van de figuren
Verbanden tussen basisbehoeften, schema’s en modi

Binnen dit casusconceptualisatie-model worden de verbanden tussen de gemiste basisbehoeften, schema’s en modi van de cliënt direct duidelijk. De schema’s worden vooral gezien wanneer de kind- en ‘ouder’-modi van de cliënt actief zijn. Hier vindt immers overgave aan de schema’s plaats, waardoor de schema’s als het ware zichtbaar worden. In de andere modi (copingmodi) vindt vermijding en overgave plaats. 

Voorbeeld ingevuld casusconceptualisatie-model
Aandacht voor positieve schema’s en (therapie)doelen

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor positieve psychologie. Dit is ook doorgedrongen tot de schematherapie. Er zijn positieve schema’s geformuleerd (Louis et al., 2018). Deze kunnen worden gelinkt aan de Gezonde Volwassene/Jongere of aan het Blije Kind.
Daarnaast is in dit casusconceptualisatie-model ruimte om de (therapie-)doelen te formuleren, zodat deze gemakkelijk geëvalueerd kunnen worden.

Werkboek

Dit nieuwe werkboek kan gebruikt worden als hulpmiddel om informatie te verzamelen voor het maken van de casusconceptualisatie. Het werkboek is een extra hulpmiddel voor de diagnostische fase en is niet bedoeld om gevalideerde vragenlijsten en/of experiëntiële of cognitieve oefeningen mee te vervangen!
In het werkboek worden de verbanden gelegd tussen de basisbehoeften, (onaangepaste én positieve) schema’s en modi. Ook is er ruimte om op basis hiervan therapiedoelen te formuleren.

Download het werkboek
GRATIS DOWNLOAD

FLASHCARD

Met een flashcard kun je je cliënt helpen om de opgedane inzichten in een therapiesessie ook thuis te gaan toepassen. In dit format kun je desgewenst de figuren van Modi in Zicht gebruiken, zie de instructie onderaan het format.

Download de flashcard