Therapiefocus: ook op gezonde modi!

Recent onderzoek (Schilder et al., 2021) ondersteunt de steeds groter wordende focus op gezonde modi van jongeren, een ontwikkeling die in de praktijk al een tijd gaande is onder invloed van de positieve psychologie. In het onderzoek werd gekeken naar de verbanden tussen onaangepaste schema’s (uit het domein Onverbondenheid en afwijzing) en gedrag in een…
Read more