Nieuwe versie schemagerichte casusconceptualisatie voor jongeren

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de casusconceptualisatie voor jongeren. Het blok over risicotaxatie is eruit gehaald, omdat de meeste schematherapeuten daar niet mee werken. In plaats daarvan is er in het werkboek een werkblad toegevoegd over de eigen visie van de jongere op zijn/haar krachten (kwaliteiten) en klachten (waar heeft de jongere last…
Read more