Blog

Nieuwe versie schemagerichte casusconceptualisatie voor jongeren

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de casusconceptualisatie voor jongeren. Het blok over risicotaxatie is eruit gehaald, omdat de meeste schematherapeuten daar niet mee werken. In plaats daarvan is er in het werkboek een werkblad toegevoegd over de eigen visie van de jongere op zijn/haar krachten (kwaliteiten) en klachten (waar heeft de jongere last…
Read more

Therapiefocus: ook op gezonde modi!

Recent onderzoek (Schilder et al., 2021) ondersteunt de steeds groter wordende focus op gezonde modi van jongeren, een ontwikkeling die in de praktijk al een tijd gaande is onder invloed van de positieve psychologie. In het onderzoek werd gekeken naar de verbanden tussen onaangepaste schema’s (uit het domein Onverbondenheid en afwijzing) en gedrag in een…
Read more